J.I.S. Donáška alkoholu a jedla Stupava a okolie

Cenník donášky alkoholu

Donáška v rámci Stupavy :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene do 10,- €→ cena dovozu 1,- €

donáška v cene nad 10,- €→cena dovozu 0,- €

Donáška do Borinky, Marianky, Záhorskej Bystrice:

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene do 10,- € → cena dovozu 2,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 1,- € ;

donáška v cene nad 15,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do DNV, Zohoru, Lozorna, Lábu, Vysokej pri Morave, Lamača:

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 9,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 7,- € ;

donáška v cene do 20,- € → cena dovozu 5,- € ;

donáška v cene do 25,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene nad 25,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do Malaciek, Plaveckého Štvrtku, Dúbravky :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 12,- € ;

donáška v cene do 10,- € → cena dovozu 9,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 7,- € ;

donáška v cene do 25,- € → cena dovozu 5,- € ;

donáška v cene do 30,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene nad 30,- € → cena dovozu 0,- € ;

Close Menu