J.I.S. Donáška alkoholu a jedla Stupava a okolie

Cenník donášky alkoholu

Donáška v rámci Stupavy :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 4,- € ;

donáška v cene do 10,- €→ cena dovozu 1,- €

donáška v cene nad 10,- €→cena dovozu 0,- €

Donáška do Borinky, Marianky, Záhorskej Bystrice:

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene do 10,- € → cena dovozu 2,- € ;

donáška v cene do 20,- € → cena dovozu 1,50,- € ;

donáška v cene nad 20,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do DNV, Zohoru, Lozorna, Lábu, Vysokej pri Morave, Lamača:

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 10,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 7,- € ;

donáška v cene do 20,- € → cena dovozu 7,- € ;

donáška v cene do 45,- € → cena dovozu 3,- € ;

donáška v cene nad 45,- €→ cena dovozu 0,- €

Donáška do Malaciek, Plaveckého Štvrtku, Dúbravky :

donáška v cene do 5,- € → cena dovozu 25,- € ;

donáška v cene do 10,- € → cena dovozu 20,- € ;

donáška v cene do 15,- € → cena dovozu 15,- € ;

donáška v cene do 30,- € → cena dovozu 10,- € ;

donáška v cene do 50,- € → cena dovozu 5,- € ;

donáška v cene nad 50,- € → cena dovozu 0,- € ;

Close Menu